Złoża filtracyjne

Złoża filtracyjne Żywica kationitowa jonowymienna   

    Żywica kationitowa jest silnie kwaśnym jonitem działającym w cyklu sodowym. Charakteryzuje się wysoką zdolnością wymienną. Wywołujące twardość kationy (Ca, Mg, Fe, Al, Mn itp.) zatrzymywane są na złożu na zasadzie wymiany jonowej, co zapewnia bardzo efektywne zmiękczanie wody. Żywica kationitowa może być łatwo regenerowana chlorkiem sodu NaCl. Żywica kationitowa jest znakomicie nadaje się do zmiękczania wód twardych zarówno w przemyśle, jak i w instalacjach domowych. Oprócz usuwania twardości złoże kationitowe eliminuje także część żelaza, manganu oraz metali ciężkich. Żywica kationitowa charakteryzuje się bardzo długą żywotnością, nawet 15 lat.

 

Cristal Right 100 i Cristal Right 200 

    Zeolitowe złoże CRYSTAL-RIGHT umożliwia jednoczesne usunięcie z wody twardości, żelaza, manganu i amoniaku oraz korekcję odczynu pH. Dodatkowo na drodze adsorpcji redukowana jest zawartość chloru, siarkowodoru i innych związków. Specjalnie opracowana krystaliczna, zeolitowa struktura złoża CRISTAL-RIGHT gwarantuje doskonałe właściwości jonowymienne i adsorpcyjne. Zapewnia także bardzo efektywną filtrację i szybkie czyszczenie podczas płukania wstecznego. Złoże CRYSTAL-RIGHT jest kationitem pracującym w cyklu sodowym. Może być łatwo regenerowane poprzez płukanie nasyconym roztworem chlorku sodu NaCl, podczas którego następuje odtworzenie właściwości jonowymiennych i oczyszczenie złoża. W zależności od wielkości struktury krystalicznej, a tym samym od różnych właściwości jonowymiennych i adsorpcyjnych, rozróżnia się CRYSTAL-RIGHT 100 oraz CRYSTAL RIGHT 200: CRYSTAL-RIGHT 100 - zapewnia usunięcie twardości. żelaza i manganu. Dodatkowo, w przypadku wód kwaśnych, podnosi pH redukując ich właściwości korozyjne. CRYSTAL-RIGHT 200 - zapewnia wyższą efektywność zmiękczania, usuwa także związki żelaza i manganu. W przypadku prawidłowego zastosowania czas użytkowania złoża CRYSTAL-RIGHT sięga 10 lat.

 

Greensand 

    Złoże GREENSAND zapewnia usunięcie żelaza i manganu. Następuje podniesienie ich stopnia utlenienia, wytworzenie się związków trudnorozpuszczalnych oraz zatrzymanie ich na złożu. Zaletą złoża GREENSAND jest możliwość stosowania go w instalacjach bez napowietrzania. Złoże GREENSAND eliminuje także siarkowodór, utleniając go do siarczanów. Do regeneracji złoża GREENSAND stosuje się roztwór nadmanganianu potasu KMnO4. Żywotność złoża GREENSAND wynosi 5 - 7 lat.

 

 

Klarsanit

    Złoże KLARSANIT zapewnia efektywną i ekonomiczną eliminację związków żelaza. Dzięki właściwościom utleniającym w złożu następuje podniesienie stopnia utlenienia żelaza, a powstające trudnorozpuszczalne związki zatrzymywane są na złożu. Regeneracja złoża KLARSANIT odbywa się jedynie poprzez płukanie napowietrzoną wodą, nie wymaga zatem stosowanie dodatkowych substancji chemicznych. Przy zastosowaniu złoża KLARSANIT konieczne jest wprowadzenie do układu stopnia napowietrzania wody. Żywotność złoża KLARSANIT wynosi 5 lat.

 

 

 

Defeman 

    Złoże DEFEMAN zapewnia bardzo efektywną eliminację manganu i żelaza. Szczególnie polecany jest przy uzdatnianiu wód o znacznej zawartości manganu. Dzięki silnie utleniającym właściwościom w złożu następuje podniesienie stopnia utlenienia manganu i żelaza, a powstające trudnorozpuszczalne związki zatrzymywane są na złożu. Regeneracja złoża DEFEMAN odbywa się jedynie poprzez płukanie napowietrzoną wodą, nie wymaga zatem stosowania dodatkowych substancji chemicznych. Przy zastosowaniu złoża DEFEMAN konieczne jest wprowadzenie do układu stopnia napowietrzania wody. Żywotność złoża DEFEMAN wynosi 5 lat. 

 

Birm 

    Złoże BIRM zapewnia efektywną i ekonomiczną eliminację związków żelaza. Dzięki swoim właściwościom katalizuje reakcje utleniania żelaza, a następnie zatrzymuje powstające związki trudnorozpuszczalne dzięki wysokiemu współczynnikowi filtracji. Przy wyższym odczynie pH może być stosowany także do usuwania manganu. Regeneracja złoża BIRM odbywa się jedynie poprzez płukanie wodą, nie wymaga zatem stosowanie dodatkowych substancji chemicznych. Przy zastosowaniu złoża BIRM konieczna jest obecność w wodzie tlenu rozpuszczonego.

 

Węgiel aktywny 

    Węgiel aktywny dzięki swoim silnie adsorpcyjnym właściwościom zapewnia eliminację takich zanieczyszczeń jak chlor, rakotwórcze chlorowcopochodne, metale ciężkie, związki organiczne, pestycydy i wiele innych szkodliwych dla zdrowia substancji. Także smak, zapach i częściowo barwa wody ulegają znacznej poprawie. Bardzo duża porowatość złoża ma istotny wpływ na wysoką efektywność adsorpcji i filtracji. Przy okresowym płukaniu wstecznym złoża węgla aktywnego, mającym na celu jego oczyszczenie z nagromadzonych zanieczyszczeń, można osiągnąć żywotność do 3 lat.

Jesteś tutaj: Start Produkty Złoża filtracyjne