Analiza i badanie wody

Badania labolatoryjne wody     Firma ORESMIUSZ wykonuje laboratoryjne badania wody pozwalające dobrać odpowiednie urządzenia i filtry w celu jej uzdatnienia. Wykonywane są dwa rodzaje analiz wody:
- analiza podstawowa - fizykochemiczna
- analiza mikrobiologiczna 

Analiza fizykochemiczna
Zadaniem analizy fizykochemicznej wody jest określenie zawartości określonych pierwiastków chemicznych oraz jej właściwości fizycznych takich jak: mętność i zapach. Badania pozwalają na dobór odpowiednich urządzeń i filtrów, takich jak: odżelaziacze-odmanganiacze, zmiękczacze, czy filtry węglowe mających na celu dostosowanie jakości wody do indywidualnych potrzeb klienta, a przedewszystkim do norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Analiza fizykochemiczna wody obejmuje następujące badania:
- Odczyn pH
- Twardość ogólna
- Żelazo
- Mangan
- Azotany
- Amoniak
- Mętność
- Zapach

Analiza mikrobiologiczna
Zadaniem analizy mikrobiologicznej jest określenie jakości wody oraz jej przydatności do spożycia lub wykorzystania rolniczego lub przemysłowego pod względem mikrobiologicznym. Badania pozwalają na wykazanie konieczności stosowania odpowiednich filtrów lub dezynfekcji wody.
Analiza mikrobiologiczna obejmuje następujące badania:
- Escherichia coli
- Bakterie grupy coli
- Enterokoki
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h
- Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h

Naszą wizytówkę znajdziesz również w katalogu stron
Jesteś tutaj: Start Usługi Analiza i badanie wody